DotTin tức

Thiết kế, chế tạo hệ thống giá thử phục vụ kiểm tra, sửa chữa thiết bị

12/11/2018 12:00:00 SA

Công ty AIC tổ chức thực hiện thiết kế chế tạo giá thử kiểm tra các trang thiết bị và VKKT phục vụ quốc phòng. 

Tiếp tục trúng thầu các nội dung công việc của dự án đầu tư nâng cao năng lực sửa chữa, công ty AIC tổ chức thực hiện thiết kế chế tạo giá thử kiểm tra các trang thiết bị và VKKT phục vụ quốc phòng.

Sau giai đoạn khảo sát, xây dựng các giải pháp thiết kế phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế, nhóm kỹ sư của công ty đang hoàn thành các giá thử đầu tiên theo hợp đồng. Hiện nay các giá thử đang trong quá trình hoàn thiện phần mềm, thiết bị giao diện đáp ứng danh mục các khối cần kiểm thử theo yêu cầu. 

Tin khác

Thư viện ảnh

Video