DotSản phẩm - Dịch vụ Hệ thống biểu quyết

Hệ thống phần mềm quản lý âm thanh, hình ảnh và biểu quyết hội nghị là giải pháp tổng thể cho mọi loại hội nghị hội thảo, hoạt động trên các hệ thống thiết bị âm thanh hình ảnh hiện đại. 

Hệ thống cho phép người điều hành dễ dàng thu thập thông tin cần thiết, hỗ trợ đại biểu truyền tải ý kiến tham gia hội nghị đầy đủ, dễ dàng. Các bộ phận phục vụ điều hành hội nghị như: đoàn chủ tịch, bộ phận kỹ thuật, ban thư ký, bộ phận thông tin có thể trực tiếp liên lạc và trao đổi thông tin. 

Hệ thống hoạt động trên cơ sở phân quyền theo vai trò sử dụng :
Chủ tịch đoàn kiểm soát toàn bộ hoạt động trong hội nghị, cho phép đại biểu phát biểu ý kiến, biểu quyết lấy ý kiến,..
Kỹ thuật viên theo dõi trạng thái và vận hành hệ thống
Người sử dụng thông thường theo dõi thông tin chung của hội nghị, không có quyền điều khiển

Các chức năng chính của hệ thống :
Điều khiển micro
Có hai chế độ:
- Trực tiếp: micro tự động bật nếu đại biểu muốn phát biểu
- Gián tiếp: đại biểu yêu cầu phát biểu bằng nút bấm tại chỗ, chủ tịch sẽ quyết định trình tự, thời gian phát biểu của các đại biểu.
Hệ thống camera tự động
Diễn biến hội nghị sẽ được ghi và phát trên hệ thống hiển thị thông qua hệ thống camera tự động quay quét bố trí khắp các vị trí trong hội trường.


Điều khiển hệ thống biểu quyết
Chủ tịch đoàn sẽ quyết định biểu quyết. Trạng thái biểu quyết sẽ được hiển thị trên màn hình lớn của hội nghị. Hệ thống cũng sẽ lưu lại toàn bộ ý kiến của từng đại biểu.
Nhắn tin
Các bộ phận của hội nghị có thể nhắn tin trao đổi thông tin cũng như thực hiện các yêu cầu về kỹ thuật.


Quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu
Thông tin về đại biểu tham dự hội nghị và khách mời như họ tên, nghề nghiệp, chức vụ… cũng được quản lý, phục vụ cho mục đích tra cứu nhanh.
Quản lý hệ thống hiển thị chính
Hiển thị các thông tin cần thiết trên màn hình lớn trong hội nghị như:
Thông tin biểu quyết
Hình ảnh và thông tin của đại biểu đang phát biểu, danh sách đại biểu đăng ký phát biểu
Các hình ảnh của hội nghị ở các góc độ khác nhau do hệ thống camera thu được.

Thư viện ảnh

Video