DotSản phẩm - Dịch vụ Thiết kế xây dựng


Với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao trong ngành xây dựng, đặc biệt trong khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, phần ngầm công trình, công ty luôn mở rộng thị trường hoạt động và triển khai công việc có hiệu quả và chất lượng cao. Các dịch vụ kỹ thuật:

 • Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, kỹ thuật, hạ tầng, công trình công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình quốc phòng
 • Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế các công trình dân dụng, kỹ thuật hạ tầng đô thị, xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi
 • Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, xây lắp công trình xây dựng
 • Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình quốc phòng
 • Khảo sát địa hình, địa chất công trình
 • Khảo sát đo vẽ bản đồ và đo đạc các công trình
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình cầu, đường bộ
 • Thiết kế phần ngầm công trình xây dựng
 • Kiểm định, giám sát chất lượng công trình, đánh giá các ảnh hưởng các dự án đến môi trường
 • Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, lắp đặt thiết bị, công nghệ mạng thông tin

Thư viện ảnh

Video