DotTin tức

Hợp tác và triển khai hoạt động cung cấp hệ thống trang thiết bị phòng thực hành chuyên dụng

07/07/2016 12:00:00 SA

Hợp tác và triển khai hoạt động cung cấp hệ thống trang thiết bị phòng thực hành chuyên dụng cho các nhà trường, đơn vị quân đội trong lĩnh vực điện, điện tử, rađa.


Hợp tác và triển khai hoạt động cung cấp hệ thống trang thiết bị phòng thực hành chuyên dụng cho các nhà trường, đơn vị quân đội trong lĩnh vực điện, điện tử, rađa.

Trên cơ sở hợp tác về cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ với các đối tác nước ngoài, công ty AIC đang triển khai hợp đồng xây dựng và cung cấp hệ thống trang thiết bị thực hành chuyên dụng trong lĩnh vực điện, điện tử và rađa cho các nhà trường quân đội. Các hệ thống thiết bị này tạo điều kiện cho các học viên tiếp xúc với các kỹ thuật mới như các hệ thống máy đo hiện đại, các công cụ CNTT phục vụ đào tạo và phép tiếp cận, thực hành sử dụng trên các thiết bị tiến tiến.

Phòng thực hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn liền nhà trường với thực tế VKTBKT và thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tế kỹ thuật tại đơn vị.

Tin khác

Thư viện ảnh

Video