DotTin tức

Ký kết và triển khai hợp đồng xây dựng PM và CSDL quản lý phần mềm dùng chung

11/12/2016 12:00:00 SA

Công ty AIC ký kết và triển khai hợp đồng xây dựng PM và cơ sở dữ liệu quản lý và nâng cấp phần mềm dùng chung.

Công ty AIC ký kết và triển khai hợp đồng xây dựng PM và cơ sở dữ liệu quản lý và nâng cấp phần mềm dùng chung.

Với nội dung công việc ký kết, công ty AIC đã tiến hành xây dựng PM với các giải pháp thiết kế phù hợp để đáp ứng yêu cầu của một hệ thống CSDL đồng bộ, hiện đại, đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin, dữ liệu nhằm nâng cấp hiệu quả hoạt động của PM dùng chung.

Tin khác

Thư viện ảnh

Video